Privacy statement

Versie 1.0.0

Laatste wijziging: 01-01-2020

PERSOONSGEGEVENS DIE KUNNEN WORDEN VERWERKT

Maarten van de Sande Recruiter & Headhunter kan uw persoonsgegevens verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van Maarten van de Sande Recruiter & Headhunter en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Maarten van de Sande Recruiter & Headhunter verstrekt. Maarten van de Sande Recruiter & Headhunter kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

– Uw bedrijfsnaam en de NAW gegevens hiervan

– Informatie over uw locatie, apparaat, browser instellingen en surfgedrag

Waarom Maarten van de Sande Recruiter & Headhunter gegevens nodig heeft

  • Uitvoeren van de gesloten overeenkomst

Maarten van de Sande Recruiter & Headhunter kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een, met u gesloten, overeenkomst van opdracht. Bijvoorbeeld het versturen van een nieuwsbrief. 

  • Contact opnemen na contactaanvraag

Maarten van de Sande Recruiter & Headhunter verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

  • De werking van de website optimaliseren, verbeteren en beveiligen

Op de website van Maarten van de Sande Recruiter & Headhunter worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, voor beveiligen van onze website en voor een correcte werking van onze website en bijbehorende plugins of webapplicaties. Maarten van de Sande Recruiter & Headhunter gebruikt deze informatie om de werking van de website zo optimaal mogelijk te maken, te verbeteren en te beveiligen. Maarten van de Sande Recruiter & Headhunter kan deze gegevens delen met derden of toepassingen van derden zoals Google Analytics.

  • Functionele cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies, die nodig zijn voor een correcte werking van onze site. Cookies zijn bestanden, opgeslagen op uw computer, om bijvoorbeeld gebruikers te onderscheiden of artikelen in een winkelmandje op te slaan. Deze cookies kunnen op elk moment via de browser instellingen van de computer verwijderd worden.

  • Gebruik overige plugin scripts en webfonts

Op onze website wordt gebruik gemaakt van JavaScript-code voor een juiste werking en weergave van onze website. Deze kan ook afkomstig zijn van een externe partij zoals bijvoorbeeld Google Webfonts.

Indien u JavaScript in uw browser activeert en geen JavaScript-blocker geïnstalleerd heeft, zal uw browser mogelijk persoonsgegevens doorsturen als er een code wordt ingeladen door een van onze leveranciers. Het is ons niet bekend welke gegevens gekoppeld worden aan de ontvangen gegevens en voor welke doeleinden deze gegevens gebruikt worden. U kunt voorkomen dat JavaScript-code wordt uitgevoerd door een JavaScript-blocker te installeren (bijv. www.noscript.net).

Hoe lang Maarten van de Sande Recruiter & Headhunter gegevens bewaart

Maarten van de Sande Recruiter & Headhunter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. En omdat hij voor de lange termijn relatie gaat zal hij uw gegevens maximaal 5 jaar bewaren. Cookies zijn op elk moment door u te verwijderen in de browser instellingen.

Delen met derden

Maarten van de Sande Recruiter & Headhunter verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om de werking van onze website te optimaliseren, verbeteren en beveiligen. Hieronder valt ook het delen van informatie met webapplicaties, leveranciers en hostingproviders die nodig zijn voor de werking van onze site en web functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld een chat functie. Wij zullen zorgvuldig met deze gegevens omgaan door deze zoveel mogelijk geanonimiseerd te versturen en een bewerkingsovereenkomst af te sluiten met derde partijen die deze overeenkomst aanbieden.

Gegevens inzien, wijzigen of aanpassen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aanvragen per post of  door middel van een e-mail naar ons via de contact informatie, onder en boven aan deze pagina. Maarten van de Sande Recruiter & Headhunter zal zo snel mogelijk, maar binnen 5 werkdagen, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Maarten van de Sande Recruiter & Headhunter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Maarten van de Sande Recruiter & Headhunter maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om uw persoonsgegevens te waarborgen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Maarten van de Sande Recruiter & Headhunter verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Maarten van de Sande via onderstaande informatie:

Maartenvandesande.com is een website van Maarten van de Sande Recruiter & Headhunter.
Maarten van de Sande is als volgt te bereiken:

Maarten van de Sande
Recruiter & Headhunter

Hescheweg 121
5342 CH  OSS