Wat kunnen we als recruiters leren van Rotary? 

Ethisch zaken doen, er zijn hele boeken over geschreven. Ook heb ik er wel een paar gelezen. Iedereen wil eerlijk zaken doen en iedereen snapt het gegeven dat bij een goede deal er altijd een balans is tussen geven en nemen. Maar in de praktijk gaat het toch nogal eens mis. Door een paar simpele regels van Rotary International toe te passen wordt ethisch zaken doen een stuk eenvoudiger. Ook in mijn wereld, de wereld van werving & selectie.

  • Rotary - 4 way test

Rotary

Al een aantal jaren ben ik lid van Rotaryclub Oss, onderdeel van het wereldwijde Rotary International. Enige tijd geleden (2020-2021) was ik zelfs voorzitter van onze mooie club. Voor degenen die niet weten wat Rotary is, even een hele korte introductie:

Rotary is een internationale organisatie. Onze leden zetten zich in om vanuit een gedeelde passie en betrokkenheid het welzijn van mensen overal in de wereld te verbeteren. In bijna alle landen ter wereld vind je Rotaryclubs. Samen met andere clubs realiseren Rotarians internationale projecten om de grootste uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Lid zijn van Rotary verrijkt je leven: je helpt actief mee om het verschil te maken en je sluit vriendschappen voor het leven.

Rotary bestaat al sinds 1905 en is sindsdien uitgegroeid tot een organisatie met 1,2 miljoen leden over de hele wereld, verenigd in clubs. Rotary kent een aantal grondbeginselen, waarden en normen. Eén daarvan is de zogenaamde 4-way test, een praktische leidraad voor intermenselijke relaties, bestaande uit vier eenvoudige vragen over alle dingen die we als Rotarian denken, zeggen of doen:

  1. Is het waar?
  2. Is het billijk voor alle betrokkenen?
  3. Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
  4. Komt het alle betrokkenen ten goede?

Wie goed doet, goed ontmoet

Als ik ze lees, vind ik het logisch om zo te denken en te redeneren. Als Rotarian houd je je namelijk – bewust of onbewust – aan deze leidraad in alle contacten met anderen. Privé, maar ook zakelijk. En dat is een interessant gegeven. Want in het zakenleven ontmoet je veel mensen met minder hoge ethische standaarden. Als we ons allemaal zouden houden aan de 4-way test van de Rotary, was de wereld een betere plek.

Toch is mijn ervaring, dat wie goed doet, goed ontmoet. Niet altijd, soms word je teleurgesteld, maar laat dat je niet ervan weerhouden om goed te blijven doen. Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Treed anderen open en onbevooroordeeld tegemoet. Kijk hoe je kunt helpen. Ook in het zakenleven. En dus ook in recruitment.

Maarten - Recruiter en Headhunter

Heb je nog vragen?

Ben je naar aanleiding van dit artikel benieuwd hoe Maarten van de Sande de 4 way test toepast in zijn werk als Headhunter? En hoe hij ook jou verder kan helpen? Bel 06 – 2085 1567 of mail naar contact@maartenvandesande.com als je meer wilt weten.