Hoe meet je vooraf de zorgvuldigheid van een recruitmentproces?

Recruitment is een beroepsgroep waarvoor weinig regels bestaan. Iedereen kan zichzelf recruiter noemen en een Werving en Selectiebureau starten. Het gevolg hiervan is dat er erg veel ‘cowboys’ in deze markt rondlopen, die snel geld willen verdienen. Als klant en als kandidaat ben je daar meestal niet bij gebaat en wil je liever zaken doen met een ‘goed bureau’. Maar hoe meet je vooraf de kwaliteit van het Recruitmentproces?

Volgens mij is een kwalitatief goede recruiter een recruiter die niet bang is om duidelijk aan te geven hoe hij of zij werkt, die transparant is in het proces wat gevolgd wordt en die zich durft te committeren aan algemene normen of aan door deskundigen bepaalde gedragscodes.

De NVP Sollicitatiecode

Een reeds jaren geaccepteerde norm voor Werving en Selectie is de NVP Sollicitatiecode, die basisregels bevat voor opdrachtgevers, recruiters/headhunters en sollicitanten. Regels die partijen, naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP), in acht behoren te nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures. Het doel van de sollicitatie code is een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure. De code is chronologisch opgebouwd, vanaf het ontstaan van de vacature tot de aanstelling. De code is opgesteld in overleg met de Stichting van de Arbeid.

In de NVP-code wordt bijvoorbeeld vermeld:

  • Dat er een eerlijke kans op aanstelling voor de sollicitant is, wat betekent gelijke kansen bij gelijke geschiktheid en de organisatie bepaalt haar keuze op basis van geschiktheid voor de functie;
  • Dat de sollicitant volledig geïnformeerd wordt over de procedure, de inhoud van de vacante functie en de plaats daarvan in de organisatie;
  • Dat in elke sollicitatieprocedure, wanneer het besluit genomen is dat een sollicitant niet in aanmerking komt voor de vervulling van de vacature, deze kandidaat binnen twee weken, een gemotiveerd bericht ontvangt;
  • Dat de sollicitant naar waarheid, alle informatie verstrekt wordt die deze nodig heeft om zich een zo volledig mogelijk beeld te vormen van de vacature en van de organisatie;
  • Dat indien, bij wijze van voorselectie, gebruik maakt van een digitaal assessment, hierbij de zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid gewaarborgd wordt;
  • Dat de werkgever geen referenties mag inwinnen zonder de expliciete toestemming van de sollicitant;
  • Dat gegevens, afkomstig van een sollicitant, binnen vier weken na de afwijzing verwijderd moeten worden, tenzij met de sollicitant anders is overeengekomen.
  • Zorgvuldigheid recruitmentproces

De Recruitercode

Naast (of in plaats van) de NVP Sollicitatiecode, is een aantal partijen binnen de Recruitmentbranche momenteel bezig om een echte Recruitercode op te stellen. Op dit moment is deze nog in concept maar het is een kwestie van tijd voordat ook deze definitief wordt. De inhoud ervan is nog niet bekend.

De bedoeling is een compacte code te presenteren die het minimale niveau van de kennis en de gedragingen weergeeft die iedereen zou moeten bezitten en vertonen die bij een organisatie (mede) verantwoordelijk is voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers. De Recruitercode zal waarschijnlijk een aantal elementen van de NVP Sollicitatiecode in zich hebben, maar is met name gericht op de ‘minimale ethische normen’ in het vak van recruiter en zal naar verwachting daar ook wel wat dieper op ingaan.

Enerzijds is het natuurlijk waardeloos, bedroevend of schokkend dat dit blijkbaar nodig is. Anderzijds is het voor serieuze beroepsbeoefenaren prima dat die code er komt, hoogstwaarschijnlijk volgen ze hem toch al. Gewoon, omdat het zo hoort.

Even voor de goede orde, Maarten van de Sande werkt uiteraard al sinds jaar en dag volgens de NVP-Sollicitatiecode, en ziet al reikhalzend uit naar de komst van de Recruitercode.

Op de vraag: “Hoe meet je vooraf de zorgvuldigheid van een Recruitmentproces?” is het antwoord: als een Recruiter zich durft te conformeren aan een algemeen aanvaarde code of set regels, dan weet je in ieder geval, vooraf, zeker dat het recruitmentproces zorgvuldig zal plaats vinden. Dit zegt uiteraard niets over de uitkomsten van dat proces.

Maarten - Recruiter en Headhunter

Vragen over een recruitmentproces?

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over de (on-)zorgvuldigheid van een recruitmentproces waar je als werkgever of sollicitant mee te maken hebt gekregen? Neem dan gerust contact op met Maarten van de Sande. Als ik je kan helpen doe ik dat graag! Bel 06 – 2085 1567 of mail naar contact@maartenvandesande.com.