Wat doet een Headhunter?

Headhunting is te definiëren als het zoeken naar mensen met speciale vaardigheden voor een specifieke positie. Vaak gaat het dan om mensen met veel ervaring en om posities waar moeilijk werknemers voor te vinden zijn. Headhunting is een deel van het totale Recruitment proces. Of om het anders te zeggen: iedere Headhunter is een Recruiter, maar andersom is dat zeker niet altijd het geval!

  • Wat doet een headhunter

De tijd dat Recruiters een advertentie plaatsten en achterover gingen zitten terwijl de reacties binnenstroomden, ligt ver achter ons. Iedere Recruiter die goede resultaten wil boeken moet kunnen Headhunten: proactief kandidaten uit de markt halen.

En dat is nog niet zo eenvoudig. Het kost veel tijd en doorzettingsvermogen. Lees maar eens mee:

Wat zijn de werkzaamheden?

  1. Duidelijk krijgen wat de vacature inhoudt (of beter: wat de opdrachtgever precies nodig heeft), door middel van gesprekken met diverse stakeholders en door research van de branche en de functie.
  2. De vacature tekst schrijven (en eventueel adverteren) op basis van de verkregen informatie.
  3. Gebruik maken van zijn persoonlijke/zakelijke netwerk en sociale media om contact te zoeken met mogelijk passende kandidaten (dus: hoe groter het netwerk en hoe beter de tools, hoe meer kans op een grote groep aan mogelijke kandidaten).
  4. Kandidaten enthousiasmeren voor een leuke open positie. (Dit is de essentie van Headhunting: goede kandidaten zijn tegenwoordig doorgaans de professionals die gewoon lekker aan het werk zijn in een leuke baan, en die (nog) niet actief bezig zijn met een volgende carrièrestap. Met creativiteit, doorzettingsvermogen en geduld, moeten ze zorgvuldig benaderd en eventueel ‘losgeweekt’ worden).
  5. Opstellen van een longlist, waar alle mogelijk geschikte en beschikbare kandidaten op terechtkomen. Met al deze kandidaten worden voorselectie gesprekken ingepland.
  6. Voorselectie gesprekken voeren, altijd face-to-face, omdat recruitment een intermenselijk proces is, waarbij duidelijk zal worden of een kandidaat bij de opdrachtgever en de functie past, en waarbij de kandidaat duidelijk zal krijgen of dit is wat hij of zij kan en ambieert. Overigens, voorselectie gesprekken kunnen onderbouwd worden met een assessment, dat ontegenzeglijk tot nog meer zekerheid leidt over de mogelijke geschiktheid van een kandidaat voor een positie. Een goede Headhunter zal altijd de wens voor een assessment ondersteunen.
  7. Kandidaten voorstellen: alleen kandidaten die helemaal lijken te passen in het profiel van de functie en het bedrijf worden voorgesteld bij de opdrachtgever. (Blijf overigens zoeken naar passende kandidaten totdat er tenminste 3 kandidaten zijn voorgesteld aan de opdrachtgever. Keuze is cruciaal!)
  8. Het verdere selectieproces blijven begeleiden en organiseren, waarbij de opdrachtgever zelf de vervolg-selectiegesprekken doet en waarbij de beste kandidaat wordt aangenomen. Alleen een faciliterende rol maar ook een adviserende rol is belangrijk bij Headhunting.
  9. Monitoren van ‘landing’ van de nieuwe medewerker in de organisatie: ook na de aanname zal de Headhunter aangehaakt blijven, want het is voor iedereen cruciaal dat de samenwerking succesvol wordt.

Ambassadeur van de opdrachtgever

Tijdens het gehele proces zal de Headhunter de ambassadeur zijn van zijn opdrachtgever. Hij zal alle administratie rondom het search en selectieproces verzorgen, afspraken regelen en duidelijk/transparant zijn naar alle kandidaten en naar zijn opdrachtgever.

Op de vraag: “Wat doet een Headhunter?” is het antwoord dat vooral neer komt op het ontzorgen van een opdrachtgever door een specifieke kandidaat te vinden die past bij een lastig invulbare vacature.

Maarten - Recruiter en Headhunter

Vragen over headhunting?

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over Headhunting? Neem dan gerust contact op met Maarten van de Sande. Als ik je kan helpen doe ik dat graag! Bel 06 – 2085 1567 of mail naar contact@maartenvandesande.com.