Waarom vraagt een headhunter exclusiviteit?

Stel, je bent eigenaar of directeur van een bedrijf. Je hebt een vacature voor een manager in je organisatie, maar in je eigen netwerk kun je geen geschikte kandidaat vinden. De inzet van een externe headhunter ligt dan voor de hand.

Tijdens een gesprek met een headhunter stelt hij/zij voor om de search opdracht uit te voeren onder exclusiviteit. Wat is exclusiviteit eigenlijk? En waarom vraagt een headhunter om exclusiviteit?

Wat is exclusiviteit?

Bij headhunting is er sprake van exclusiviteit als één headhunter de gehele werving en selectie procedure onder zijn beheer heeft en dus ook alle mogelijke kandidaten in de procedure opneemt. Kandidaten uit het netwerk, via de bedrijfswebsite, via-via of via andere kanalen van de opdrachtgever worden in de procedure van de headhunter opgenomen. Zo komt de headhunter tot een aanname van de beste kandidaat voor de functie. Welke kandidaat uiteindelijk wordt aangenomen is dan niet meer van belang. De exclusiviteit geldt ook naar andere headhunters, zodat er geen concurrentie is met andere partijen bij de uitvoering van de opdracht.

  • headhunter vraagt om exclusiviteit

Waarom vraagt een headhunter om exclusiviteit?

Headhunting is tijd- en kennisintensief, hierover gaat mijn blog: Wat doet een headhunter? Uiteindelijk wil de opdrachtgever dat zijn vacature binnen een bepaalde termijn, tegen een redelijke vergoeding, ingevuld wordt met de beste kandidaat. De headhunter wil een kwalitatief goede procedure uitvoeren en hij wil zekerheid dat alle inspanningen leiden tot opbrengst. Bovendien, misschien nog wel het belangrijkste van alles, staat exclusiviteit voor partnership en vertrouwen van en voor beide partijen.

Voordelen

Exclusiviteit biedt een aantal significante voordelen, voor de opdrachtgever, de kandidaten en voor de headhunter. Over het algemeen zijn de communicatielijnen veel korter en directer bij exclusiviteit en er is sprake van partnerschap.

Daarnaast heeft exclusiviteit voor de opdrachtgever de volgende voordelen:

  • Partijen maken vooraf duidelijke afspraken over het tijdspad en het resultaat;
  • Gedegen voorbereiding, uitvoering en volledige focus tijdens het traject. Kortom, 100% aandacht van de headhunter voor de opdrachtgever en volledige transparantie;
  • Professionele uitstraling en extra publiciteit voor de organisatie als aantrekkelijke werkgever door de headhunter die als ambassadeur van de organisatie op zal treden.

De voordelen van exclusiviteit voor kandidaten zijn:

  • Efficiency: er is slechts 1 vacature waarop gereageerd kan worden, de gehele procedure ligt bij één headhunter;
  • Professionele aanpak, gedegen gespreksvoering en veel kennis over de organisatie bij de headhunter. Kortom, 100% aandacht van de headhunter;
  • Duidelijkheid en transparantie in het selectieproces, er is slechts 1 contactpersoon.

Voor een headhunter heeft exclusiviteit ook voordelen:

  • Duidelijke afspraken op voorhand en dus duidelijke verwachtingen over het tijdspad en het resultaat, maar ook over de opbrengst van de inspanningen;
  • Geen verrassingen gedurende het traject;
  • Rust en focus in het proces.

Conclusie ‘Waarom vraagt een headhunter exclusiviteit?’

Op de vraag: “Waarom vraagt een headhunter om exclusiviteit?” is het antwoord dat exclusiviteit voor alle betrokkenen leidt tot het beste resultaat. Naast partnership, vertrouwen en transparantie voor alle partijen, biedt exclusiviteit zekerheid voor opdrachtgevers, efficiency voor kandidaten en zekerheid van opbrengst voor headhunters.

Maarten - Recruiter en Headhunter

Heb je vragen over exclusiviteit of headhunting?

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over exclusiviteit of headhunting? Neem dan gerust contact op met Maarten van de Sande. Als ik je kan helpen, doe ik dat graag! Bel 06 – 2085 1567 of mail naar contact@maartenvandesande.com.